Giấy phép lưu hành máy thở không xâm nhập CPAP MMD-V1

Giấy phép lưu hành máy thở không xâm nhập CPAP MMD-V1

Sau một thời gian thử nghiệm và đánh giá trên người tại bệnh viện Bạch Mai, máy thở không xâm nhập CPAP MMD-V1 của chúng tôi đã chính thức được Bộ y tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế số 2100008ĐKLH/BYT-TB-CT và Giấy chứng nhận lưu hành tự do số 21000763CFS/BYT-TB-CT.

 

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế

 Giấy chứng nhận lưu hành tự do